Hotel Zieleniec – informacje dla rezerwujących noclegi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

  1. Podanie     danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
  2. Administratorem     Państwa     danych osobowych jest podmiot Usługi Turystyczne KAMYCZEK sp.j., Ul. Zieleniec 134, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP     883-10-06-914
  3. Państwa     dane osobowe będą     przetwarzane w celu korzystania z usług noclegowych i usług     turystycznych, ofertowanych     przez hotel, na podstawie Art. 6 ust. 1     lit. b) Ogólnego     rozporządzenia o ochronie danych     osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami     Państwa danych     osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych     osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa     dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
  6. Posiadają     Państwo prawo do żądania od     administratora dostępu do swoich     danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub     ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje     Państwu prawo do     wniesienia skargi do organu nadzorczego.